Koulutus (offline ja online)

Minulla on monen vuoden kokemus kouluttamisesta ja luennoinnista esim. oppilaitoksille, järjestöille, messuille, koulutuspäiville ja seminaareille. Toteutan räätälöidysti luentoja ja esitelmiä eri toimijoille. Pyydä tarjous!

Mentorointi

Eräs mentoroinnin määritelmä: Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.

Olen toiminut mentorina sairaanhoitajaopiskelijoille, työtovereille ja muille terveyden- ja sairaanhoidon parissa työskenteleville. Mentorointi on tavoitteellista ja ajallisesti määriteltyä toimintaa, josta laaditaan toimintasuunnitelma ja raportti. Kysy tarjousta!

Rentoutumisen ja hengitystekniikan ohjaus

Kivun hoidossa käytämme lääkkeettömiä hoitomenetelmiä. Rentoutumisen ja oikean hengitystekniikan opettelu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Menetelmät ovat oikein tehtyinä tehokkaita ja helposti toteuttavia ajasta ja paikasta riippumatta.

Lymfaterapiassa hengitystekniikka, koko rintakehän liikkuvuuden lisääminen ja palleahengitys kuuluvat osana onnistuneeseen terapiaan. Opettelemme näitä taitoja saavuttaaksemme parhaan mahdollisen hoitotuloksen.

Elinvoimaa soluillesi-ohjelma

Olkoon ruoka lääkkeemme, totesi lääkäri Hippokrates jo antiikin Kreikassa.
Ravinnolla on suuri merkitys koko kehon hyvinvointiin. Kiputiloissa ja turvotusten hoidossa sekä myös lipo- ja lymfaödeemassa, ravinnolla on merkitystä. Tulehdusta hillitsevällä ruokavaliolla voimme sammuttaa kehon matala-asteista tulehdusta, parantaa nivelten ja lihasten sekä sidekudoskalvojen toimivuutta ja tukea solujen hyvinvointia ja aineenvaihduntaa. Kokonaisvaltaiseen hoitoomme kuuluu ravitsemustilanteesta keskustelu ja yksilöllinen ohjaus sekä neuvonta.
Suosittelemme kotimaiseen tutkimukseen pohjautuvaa Elinvoimaa soluillesi-ohjelmaa. Sen tavoite on tarjota soluillesi riittävästi elinvoimaisia ravintoaineita tarpeeksi kauan, jotta positiiviset muutokset ovat mahdollisia soluissasi. Tästä ohjelmasta meillä on hyviä kokemuksia! Kerromme mielellämme lisää!
Tarvittaessa ohjaamme ravintovalmentajan vastaanotolle.

Yksilöllinen ihonhoidon ohjaus

Iho on ihmisen suurin elin. Se käsittää 15-20 % ruumiinpainosta, jos myös ihonalaiskudos lasketaan mukaan. Ihon pinta-ala ihmisellä on noin 1,2-2,3 m2. Iholla on monta tehtävää:
– Iho toimii kemiallisena ja fysikaalisena suojana.
– Iho toimii tuntoaistimena.
– Iho osallistuu elimistön lämmänsäätelyyn.
– Ihossa tapahtuu aineenvaihduntaa.
– Ihossa olevien tali- ja hikirauhasten kautta poistetaan kuona-aineita.
Iholla on siis monta tärkeää tehtävää ja siksi siitä täytyy pitää hyvää huolta. Ihonhoidon ohjaus on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoamme kivun hoidossa ja lymfaterpiassa.

Yksilöllinen liikunnanohjaus

Kivun hoidossa liike on lääke. Kipu aiheuttaa pelkoa ja liikerajoituksia sekä toiminnallisia häiriöitä. Yhteistyössä koitamme löytää juuri Sinulle sopivan liikkumismuodon ja hoitoa tukevat harjoitteet.

Lymfaterapiassa liikkuminen on tärkeä osa lymfajärjestelmän aktivointia. Aktiivinen lihaspumpputoiminta kompressiohoidon kanssa, takaa parhaan turvotuksen hoidon tuloksen.

Jälkitilojen hoito

Erilaisten leikkausten ja vammojen jälkitilojen hoito jää usein vähälle huomiolle. Mustelmat, ruhjeet ja turvotukset on täkeää hoitaa, jotta paraneminen ja kuntoutus sujuvat hyvin. Esim. polven tähystysleikkauksen (ja muiden leikkausten) jälkeen kannattaa tulla LymphaTouch alipainehoitoon heti kun tikit on poistettu haavasta. Näin saadaan aineenvaihdunta käyntiin, turvotus ja kipu pois sekä arpi-ja sidekudos eli faskia liikkuvaksi.

Lihashuolto, kevyt hieronta

Kipujen hoidossa on tärkeää huoltaa ja hoitaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Kipu lisää jännitystä, kireyttä ja toiminnallista häiriötä lihaksissa, sidekudoksessa ja nivelissä. Lihashuolto käsittää alipainehoidolla tehtävää monipuolista kudoksen syväkäsittelyä (lue enemmän kohdasta LymphaTouch- hoito), kevyttä hierontaa ja sidekudos- eli faskiakäsittelyä. Hoito räätälöidään yksilöllisesti tarpeen mukaan. Jatkohoito-ohjeet on tarkoitettu kotitehtäviksi.

Faskian eli lihaskalvojen käsittelyä

Faskia on hyvin monitahoinen eri kudoksia yhdistävä sidekudosrakenne. Faskian antaa liikevoiman kehon eri osille. Se voitelee, sovittaa ja korjaa kudosten toiminnallisia ominaisuuksia ja häiriöitä. Häiriöt faskiarakenteessa toimivat päinvastoin eli aiheuttavat kipua, kiristyksiä ja toiminnallisia ongelmia. Faskian toimivuus on täkeää kivun hoidossa ja lymfaterpiassa. Faskian käsittely kuuluu osana kokonaisvaltaista hoitoa. Faskiakäsittelyä toteutamme alipaineella, manuaalisella tekniikalla, syvävärähtelyllä ja teippauksilla.

Arpien käsittely

Erilaiset arvet estävät faskian vapaan liikkumisen ja voivat näin aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä, kipuja sekä ylläpitää turvotuksia. Lymfajärjestelmä toimii heikosti arven ollessa esteenä imunesteen kululle. Arpien käsittely alipaineella, manuaalisesti ja eri teippausteknikoilla kuuluu kokonaisvaltaiseen kivun hoitoon ja lymfaterapiaan. Käsittelemme hellävaraisesti mutta tehokkaasti myös rintasyöpäleikkauksen yhteydessä syntyviä lymfastrangeja eli tukkeutuneita ja arpeutuneita imusuonia.

Kompressiosidonta

Kompressiosidonta on turvotuksen hoidon kulmakivi! Sidontaa tehdään, käytetään ja opetetaan lymfaterapian yhteydessä. Kompressiosidontatekniikkaa voidaan tarvittaessa opettaa myös hoitohenkilökunnalle. Kysy tarjousta!

Manuaalinen lymfaterapia

LYKO-terapia (=Lymfahoidon Kokonaisuus-terapia) on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. Manuaalinen lymfaterapia on käsin tehtävä kevyt hieronta, joka edistää imunesteen kulkua. Yhdistämme lymfaterapiassamme eri tekniikoita. Lymfaterapiaa voidaan tehostaa LymphaTouch-alipainehoidolla ja kinesiolymfateippauksella.

Lymfaterapiasta saa KELA-korvausta jos hoidon syynä on sairauden tai hoidon aiheuttama turvotuksen hoito (esim. rintasyöpä). Korvauksen hakemiseen tarvitaan yksityislääkärin lähete.

LifeWave – lääkkeetön terveysteknologia (fototerapia)

Käytämme hoidoissamme tarvittaessa lisänä lääkkeetöntä, tutkittua ja patentoitua terveysteknologiaa. LifeWave- lääkkeettömät kipulaastarit perustuvat fototerapiaan. Fototerapian uranuurtaja on tanskalainen lääkäri Niels Ryber Finsen. Vuonna 1903 hänelle myönnettiin tästä kehittämistyöstä Nobelin lääketieteen palkinto. Lääkkeetön kivunhoitomenetelmä on nopea, tehokas ja ilman sivuvaikutuksia. Saatavana myös kotikäyttöön.
Uutuutena X39-laastari, joka aktivoi kehon kuparipeptidin tuotantoa, jota tarvitaan kantasolutuotannossamme. Kysy lisää! Pyydettäessä voimme lähettää sinulle aiheesta videon!

6 Dimensional Method -teippaus

Käytämme tarvittaessa 6D-Tape- kinesioteippausta. 6D-Method Tape on kahvallinen, ihoystävällinen ja liikuteltava kinesioteippi, jolla voi tehokkaasti itsehoitona aktivoida kudosta ja aineenvaihduntaa.
Lisäinfoa: http://6dtape.com/6dmethod/

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus toimii hyvänä lisäapuna kudoskäsittelyssä, kivun hoidossa ja lymfaterapiassa. Kinesioteippaus toimii vammautuneen tai ylikuormittuneen kudoksen paranemisprosessin tukena ja osana kuntoutusta. Menetelmä sopii useimmille ja teippi valikoimasta löytyy valmiste myös herkälle iholle. Kinesioteippauksen tehoon vaikuttaa teippaustekniikka ja vamman laatu.

TNS- eli sähkökipuhoito

TENS eli Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation kuuluu kivunhoitoon käytettäviin lääketieteellisiin stimulaatiomenetelmiin. Hoitomuodosta käytetään myös nimitystä sähkökipuhoito. Menetelmässä kosketushermopäätteitä ärsytetään sähköisesti, jolloin ärsykkeet estävät kipuärsykkeiden etenemisen selkäytimestä aivoihin. Laitteilla voidaan antaa joko nopeafrekvenssistä ärsytystä, joka tuntuu iholla värinänä, tai hidasfrekvenssistä ärsytystä, joka tuntuu kivuttomina lihassupistuksina. Sitä käytetään monien akuuttien ja kroonisten kipujen hoidossa.
TNS-hoidon antamiselle on joitakin esteitä, kuten ihotulehdus, avoin ihohaava ja voimakas ihottuma, eikä sitä anneta jos on raskaana tai käyttää sydämen tahdistinta.

Kipusairaanhoitajan käynti

Kipusairaanhoitajan käynti sisältää kivunhoidon kartoituksen ja suunnittelun sekä hoidon, arvioinnin ja jatkohoitosuunnitelman. Hoito on kokonaisvaltaista potilaan fyysistä, henkistä ja sosiaalista tukemista.

Lymfahoito

LYKO-terapia (Lymfahoidon Kokonaisuus -terapia) on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. KELA myöntää korvausta lymfaterapiasta jos hoidon syynä on sairauden tai hoidon aiheuttama turvotuksen hoito (esim. rintasyöpä). Lymfaterapia lievittää myös esim. fibromyalgian oireita. Lymfaterapiaa voidaan tehostaa LymphaTouch-alipainehoidolla ja kinesiolymfateippauksella.

Jatka lukemista ”Lymfahoito”